นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือสัตวแพทย์
วัคซีนสำหรับสัตว์เลี้ยง อาหารเสริมสำหรับสุนัข
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันสุขภาพ
  • - โบนัส
  • - เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - เบี้ยขยัน
  • - ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เบสท์ อีควิปเม้นท์ เซ็นเตอร์ จำกัด
61/232, 638 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เว็บไซต์: www.bec-vet.com
วิธีการเดินทาง
  • ผู้สมัครสามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงสถานีตลาดกลางบางใหญ่
ใช้งานแผนที่