บริษัท ไลฟ์ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจนำเข้า, จำหน่ายโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไลฟ์ ไล้ท์ติ้ง จำกัด
219/55 อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) 10110