บริษัท ที.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยขยัน
  • - โอที
  • - โบนัส
  • - ยูนิฟร์อม
  • - เงินกู้
  • - เงินเบิกล่วงหน้าฯลฯ
  • - พักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/5 ม. 2 73110
ใช้งานแผนที่