บริษัท ที.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและชิ้นส่วนแม่พิมพ์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - โอที - โบนัส - ยูนิฟร์อม - เงินกู้ - เงินเบิกล่วงหน้าฯลฯ - พักร้อน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.เอช.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/5 ม. 2 73110
ใช้งานแผนที่