ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยาวิทย์ จี.เอส.
ดำเนินธุรกิจเกียวกับงานสถานีบริการน้ำมันและ NGV
สวัสดิการ
เงินเดือนประจำ+คอมมิชชั่น+ประกันสังคม+เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตันตยาวิทย์ จี.เอส.
296/13 ถ.พระราม 3 10120