บริษัท สำนักงาน วรรณกิจการบัญชี จำกัด
สำนักงานให้บริการวิชาชีพด้านบัญชี เช่น การฝึกอบรมทำบัญชีภาคปฏิบัติ, การตรวจสอบบัญชี, การให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร ฯลฯ มีการพัฒนาระบบงานเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องรวดเร็ว ต้องการรับบุคลากรรองรับการขยายงาน
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ประกันสังคม - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ประกันชีวิตและสวัสดิการอื่น ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สำนักงาน วรรณกิจการบัญชี จำกัด
3234-3236 ซ.128/2 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.wannakit.co.th, www.wannakit.com
ใช้งานแผนที่