กลุ่มมิตรผล เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล และธุรกิจต่อเนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมายาวนาน ด้วยความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของกลุ่มผู้บริหาร ทำให้กลุ่มมิตรผลในวันนี้ เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก ในอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงาน โดยการใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการจัดการ ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 50 ปี พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ กลุ่มมิตรผลได้ขยายฐานการผลิตเข้าไปสู่ประเทศจีน โดยในปี พ.ศ. 2536 ได้เข้าร่วมลงทุนกับโรงงานน้ำตาลในมณฑลกวางสีในนาม บริษัท กวางสี หนานหนิง อีสต์ เอเชีย ชูการ์ กรุ๊ป และในปี 2549 กลุ่มมิตรผล ได้ขยายฐานการผลิตสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยได้รับสัมปทานพื้นที่ปลูกอ้อยและก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำตาลจากรัฐบาลของสปป.ลาว ด้วยดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัท น้ำตาลมิตรลาว จำกัด โดยใช้เทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ในโรงงานผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลก
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม และอื่นๆ
  • พนักงานที่ประจำโรงงาน มีสวัสดิการบ้านพัก และอาหาร
49 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
17 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บริหารเชื้อเพลิง (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
pinlocation
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
2.
16 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำที่ โรงงานสมุทรสาคร)
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ไม่ระบุ
3.
11 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
pinlocation
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
4.
11 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกบัญชี (ประจำโรงไฟฟ้าเบตง จ.ยะลา)
pinlocation
อ.เบตง จ.ยะลา
salary icon
30,000-50,000 บาท/เดือน
5.
11 ต.ค. 62
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง บวก ค่าประสบการณ์
6.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ สัญญาจ้าง 3 เดือน
pinlocation
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7.
11 ต.ค. 62
พนักงานผลิต (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมุทรสาคร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
8.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (อำนาจเจริญ)
pinlocation
อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
9. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
วิศวกรระบบเครื่องมือควบคุม (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
pinlocation
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)
pinlocation
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
salary icon
ตามโครงสร้าง
11.
11 ต.ค. 62
นักบัญชี (ธูรกิจปุ๋ย ประจำที่ จังหวัดสระบุรี)
pinlocation
อ.หนองแค จ.สระบุรี
salary icon
ไม่ระบุ
12. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
pinlocation
อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
salary icon
ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
13.
11 ต.ค. 62
นักบัญชี (โรงงานน้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
pinlocation
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
14.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว)
pinlocation
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15. รับสมัครด่วน
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บจก.พาเนล พลัส) ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ จ.สมทรสาคร
pinlocation
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
16.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ผลิตปุ๋ย ธุรกิจปุ๋ย (ประจำ จ.สระบุรี)
pinlocation
อ.หนองแค จ.สระบุรี
salary icon
ต่อรองได้
17.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่ผลิต บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด (กาฬสินธุ์)
pinlocation
อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
18.
11 ต.ค. 62
เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเขียว)
pinlocation
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
19.
11 ต.ค. 62
พนักงาน/เจ้าหน้าที่ผลิต (บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ด่านช้าง)
pinlocation
อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
20.
11 ต.ค. 62
นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวและมิตรผลภาคอีสาน
pinlocation
อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
2 อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ ชั้น 3 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 02-794-1000
เว็บไซต์: www.mitrphol.com
วิธีการเดินทาง
BTS เพลินจิต
ใช้งานแผนที่