บริษัท เอ.เอฟ.ซี การบัญชี จำกัด
สำนักงานบัญชี มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ปิดงบการเงิน, บริการให้คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ, วางแผนภาษี
สวัสดิการ
ตามกระทรวงแรงงานกำหนด โบนัส ขั้นต่ำ 1 เดือน และปรับเงินเดือนทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ.เอฟ.ซี การบัญชี จำกัด
50/19 ม.9 ซ.ติวานนท์ 26 ต.บางกระสอ อ.เมือง 11000
เว็บไซต์: www.respondgroups.com
ใช้งานแผนที่