เป็นธุระกิจออกแบบและ ผลิต ประตู รั้ว และราวระเบียง(Aluminum) ภายใต้ Brand " DEWA " จากประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงด้านคุณภาพในประเทศไทย กำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความตั้งใจสูง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสจากการทำงาน ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ - ประกันชีวิต+ประกันสุขภาพ(สำหรับพนักงานที่ผ่านการทดลองงานและได้บรรจุเป็นพนักงานประจำ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Denrai International Co., Ltd.
ชั้น 10 ห้อง 1007 อาคารนันทวัน 161 ถ.ราชดำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.dewa.in.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS สถานีราชดำริ, เดินทางสะดวก
ใช้งานแผนที่