ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
สวัสดิการ
 • มีประกันสังคม
 • มีค่าทำงานล่วงเวลา
 • โบนัสประจำปี
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท เพอร์โก้ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
  121/26 หมู่2
  ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
  เว็บไซต์: www.perco.co.th