ประกอบกิจการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
สวัสดิการ
  • มีประกันสังคม
  • มีค่าทำงานล่วงเวลา
  • โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพอร์โก้ เอนจิเนียริ่ง เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
121/26 หมู่2
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์: www.perco.co.th