ได้รับการรับรองมาตรฐานดำเนินงานจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในการออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการบริหารและจัดการสิ่งปฏิกูลฯ
BWG เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกำจัดกากอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องภายใต้ปรัชญา
“รักษาดุลยภาพ เป็นธรรมต่อคู่ค้าและผู้ลงทุน รับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม ตลอดจนรักษามาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายใต้ความมุ่งมั่นในนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อม”
นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 14001:2004 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด และยังได้ขยายการลงทุนเพื่องานบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีบริษัทในเครือดังนี้
บมจ.เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน ศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
บริษัท เบตเตอร์ เวสท์ แคร์ จำกัด เป็นตัวแทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน
บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีการเผาทำลาย
สวัสดิการ
 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 2. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 3. โบนัส
 • 4. ค่าตอบแทนในการมาทำงานสม่ำเสมอ
 • 5. เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่กรณีค้างคืน
 • 6. ค่าที่พัก ค่าพาหนะ กรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • 7. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 8. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 • 9. ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
 • 10. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • 12. การฝึกอบรมสัมมนา
 • 13. เงินช่วยเหลือพนักงาน (งานแต่ง,งานบวช,คลอดบุตร หรือเงินช่วยเหลืองานศพ(บิดา,มารดา,ภรรยา,บุตร และตัวลูกจ้าง)
15 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
2. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
พนักงานขับรถพ่วง,เทรนเลอร์ ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
3. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมระบบบำบัด (control room) ประจำอยุธยา
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่เดินระบบบำบัดน้ำเสีย (ประจำอยุธยา)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
5. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ (ประจำพระนครศรีอยุธยา)
pinlocation
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
6. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
พนักงานควบคุมกังหันไฟฟ้า (ประจำโรงไฟฟ้า-พิจิตร)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง (พิจิตร) จ.พิจิตร
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
7. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
ผู้จัดการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (ประจำอยุธยา)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามตกลง
8. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Professional) ประจำสระบุรี
pinlocation
อ.หนองแค จ.สระบุรี
salary icon
ตามตกลง
9. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่เดินระบบ ( ประจำอยุธยา)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
10. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าวิศวกรไฟฟ้า (ประจำพิจิตร)
pinlocation
อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร
salary icon
ตามประสบการณ์
11. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
หัวหน้าแผนกระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ประจำอยุธยา)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
12. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
Sales Exclusive
pinlocation
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
13. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
พนักงานควบคุมกังหันไฟฟ้า (ประจำโรงไฟฟ้า-อยุธยา)
pinlocation
นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
14. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
หัวหน้าสื่อสารและรับผิดชอบต่อสังคม (ประจำศูนย์สระบุรี)
pinlocation
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัท
15. รับสมัครด่วน
20 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่ควบคุมหน้างาน (จัดการรถขนส่ง)(ประจำ สระบุรี)
pinlocation
อ.หนองแค จ.สระบุรี
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
488 ซ.ลาดพร้าว 130 (มหาดไทย2) ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์: 02-012-7888 Ext 211, 092-257-0795 (ศูนย์สระบุรี)
แฟกซ์: 02-012-7889
วิธีการเดินทาง
รถตู้ ลาดพร้าว / รถประจำทางสาย 8, 27, 44, 73ก, 92, 95,96, 122, 126, 137, 145, 151, 156, 178, 514, 545