โรงเรียนอนันตาจัดตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2549 อำนวยการโดย ดร.มัณฑริกา วิฑูรชาติ และคณะครู ผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษามากกว่า 20 ปี ได้รับการยอมรับจากองค์กรที่ทีชื่อเสียงทั้งไทย และต่างประเทศ (UNICEF) ในเรื่องของการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม การจัดการเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรี่ และ การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เนื่องจากขณะนี้ทางโรงเรียนกำลังขยายห้องเรียนเพิ่มเติม ขอเชิญท่านที่สนใจส่งหลักฐานประวัติส่วนตัวเพื่อร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เงินสมทบทุนกองทุนครู
  • สนับสนุนและให้ทุนการดูงานและโครงการอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร, ฯลฯ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • อาหารกลางวัน
  • ส่วนลดค่าเล่าเรียนบุตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนันตา
123 หมู่ 1 ซอยเลียบวารี 79
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
เว็บไซต์: http://www.anantaa.ac.th/
ใช้งานแผนที่