บจก.โปรเฟล็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทผู้ผลิต และจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและที่อยู่อาศัย มีความต้องการบุคลากรทีมีความรู้ความสามารถในการทำงานมาร่วมงานดังนี้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โปรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
273 หมู่ 6 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.proflexoffice.com
ใช้งานแผนที่