บริษัท เจซีเอ็ม พาร์ท ซัพพลาย จำกัด
นำเข้าอะไหล่เครื่องจักร
สวัสดิการ
เงินเดือน เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง ประกันสังคม โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เจซีเอ็ม พาร์ท ซัพพลาย จำกัด
99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น4 ถ. แจ้งวัฒนะ 10210
ใช้งานแผนที่