บริษัท สตาร์ เกท ฮุก จำกัด
บริษัท สตาร์เกท ฮุก จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานขึ้นรูปโลหะ ( Stamping )
และงานแม่พิมพ์โลหะ (Progressive , Single and com pound Die ) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ , จักรยานยนต์ , ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค ภายใต้ระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 บริษัทมีความประสงค์จะรับบุคลากรเพื่อพัฒนาและเติบโตไปกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
  • กองทุนประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
  • ชุดฟอร์มบริษัท
  • ค่ากะ
  • เบี้ยขยันรายเดือน
  • ปรับเงินประจำปี
  • โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท สตาร์ เกท ฮุก จำกัด
910 ซอยเทียนทะเล 26 แยก 6-1 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
ใช้งานแผนที่