บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด
ดำเนินกิจการด้าน Web Hosting, พัฒนาและให้คำปรึกษาด้าน Web เช่น Intranet, Internet, Extranet, จำหน่ายสินค้า IT
สวัสดิการ
ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด
100 พัฒนาการ ซอย 54
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.nineweb.co.th