บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด
ดำเนินกิจการด้าน Web Hosting, พัฒนาและให้คำปรึกษาด้าน Web เช่น Intranet, Internet, Extranet, จำหน่ายสินค้า IT
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม, โบนัส, เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนน์เว็บ จำกัด
100 พัฒนาการ ซอย 54
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.nineweb.co.th