บริษัท จามจุรีซินเนอจีกรุ๊ป จำกัด
ขายอาหารว่าง, ไอศกรีม, และเครื่องดื่ม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท จามจุรีซินเนอจีกรุ๊ป จำกัด
196/9 ซอยพุทธโอสถ ถนนนเรศ 10500