บริษัท มายด์ สโตน จำกัด
จำหน่ายพลอย สังเคราะห์ทั้งในและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท มายด์ สโตน จำกัด
95/786 ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: www.mildstone.co.th