รับผลิตงานทันตกรรมประดิษฐ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินกู้ยืม
  • - นำเที่ยวประจำปีสำหรับพนักงาน
  • - เงินโบนัสสำหรับพนักงานที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เคดีแอล จำกัด
เลขที่ 357 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนอินทราภรณ์
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.dentalk.com
ใช้งานแผนที่