บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด
เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านที่ปรึกษาครอบคลุมตั้งแต่งานศึกษาแผนหลัก แผนแม่บท แผนปฏิบัติการ งานศึกษาความเหมาะสมของโครงการ งานสำรวจออกแบบรายละเอียด งานจัดเตรียมสัญญาและเอกสารประกอบเพื่อการประกวดราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนงานบริหารโครงการต่างๆ รวมถึงการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม และงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน
สวัสดิการ
โบนัส/ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี สเปคตรัม จำกัด
555/53 อาคารเอส เอส พี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 20 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่