บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด
บริษัท เฟมิน่า เป็นผู้นำการผลิตผ้าลูกไม้ในทวีปเอเชีย มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ผลิตผ้าลูกไม้คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
บริษัท เฟมิน่า คิดค้นพัฒนา การออกแบบและถ่ายทอดออกมาเป็นการถักทอ การย้อม โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย
สวัสดิการ
  • เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง อาหารฟรี ค่ากะ หอพักฟรี ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด
197 ม.5
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
เว็บไซต์: www.feminalace.com
ใช้งานแผนที่