บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด
บริษัท เฟมิน่า เป็นผู้นำการผลิตผ้าลูกไม้ในทวีปเอเชีย มีโรงงานตั้งอยู่ในประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัท คือ ผลิตผ้าลูกไม้คุณภาพสูง สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย บริษัท เฟมิน่า คิดค้นพัฒนา การออกแบบและถ่ายทอดออกมาเป็นการถักทอ การย้อม โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน ค่าเดินทาง อาหารฟรี ค่ากะ หอพักฟรี ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฟมิน่า เลซ ไดย์ เวิร์คส จำกัด
197 ม.5
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 17150
เว็บไซต์: www.feminalace.com
ใช้งานแผนที่