บริษัท ซี สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และออกแบบสถาปัตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1213/215 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่