ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น ปั๊มชนิดต่างๆ เครื่องกวนผสม ถังบรรจุสารเคมี อุปกรณ์วัดอัตราการไหล อุปกรณ์วัดควบคุมคุณภาพน้ำ สารเคมีบำบัดน้ำ
สวัสดิการ
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรเพราะถือว่าความสำเร็จของบริษัท ย่อมมาจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ในสังคมของการทำงานที่มีความสุข บริษัทฯได้จัดสวัสดิการไว้ดังต่อไปนี้ 1. กองทุนประกันสังคม 2. กองทุนเงินทดแทน 3. ประกันอุบัติเหตุ AIA 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) 5. โบนัส และ ปรับเงินประจำปี 6. งานเลี้ยงปีใหม่ 7. กิจกรรมเที่ยวประจำปี 8. เงินค่าครองชีพ 9. ชุดฟอร์ม 10. ตรวจสุขภาพประจำปี 11. สวัสดิการอื่น ๆ ที่บริษัทมีนโยบายตามความเหมาะสมทางสภาพเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของพนักงาน 12.วันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ติดต่อ
บริษัท ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์ จำกัด
20 ซ.รามคำแหง 16 แยก 2 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.cmpthai.com
ใช้งานแผนที่