ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมทุกประเภท เช่น ปั๊มชนิดต่างๆ เครื่องกวนผสม ถังบรรจุสารเคมี อุปกรณ์วัดอัตราการไหล อุปกรณ์วัดควบคุมคุณภาพน้ำ สารเคมีบำบัดน้ำ
สวัสดิการ
 • บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรเพราะถือว่าความสำเร็จของบริษัท ย่อมมาจากระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของบุคลากร ในสังคมของการทำงานที่มีความสุข
 • บริษัทฯได้จัดสวัสดิการไว้ดังต่อไปนี้
 • 1. กองทุนประกันสังคม
 • 2. กองทุนเงินทดแทน
 • 3. ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • 4. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
 • 5. โบนัส และ ปรับเงินประจำปี
 • 6. งานเลี้ยงปีใหม่
 • 7. กิจกรรมเที่ยวประจำปี
 • 8. เงินค่าครองชีพ
 • 9. ชุดฟอร์ม
 • 10. ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 11. สวัสดิการอื่น ๆ ที่บริษัทมีนโยบายตามความเหมาะสมทางสภาพเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซี.เอ็ม.พี. โปรดักส์ จำกัด
20 ซ.รามคำแหง 16 แยก 2 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.cmpthai.com
ใช้งานแผนที่