บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด
ผู้ผลิตท่อ CC-GRP
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ค่าเช่าบ้าน (ปฎิบัติงานที่โรงงาน)
  • - ค่าเดินทาง (ปฎิบัติงานที่โรงงาน)
  • - ค่าอาหาร (ปฎิบัติงานที่โรงงาน)
  • - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 8:00 - 17:00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด
เลขที่ 111/32 ซอยงามวงศ์วาน 23
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000