บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด
ผู้ผลิตท่อ CC-GRP
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าเช่าบ้าน (ปฎิบัติงานที่โรงงาน) - ค่าเดินทาง (ปฎิบัติงานที่โรงงาน) - ค่าอาหาร (ปฎิบัติงานที่โรงงาน) - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน 8:00 - 17:00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีสเทิร์น โฮบาส ไพพ์ จำกัด
เลขที่ 111/32 ซอยงามวงศ์วาน 23
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000