บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุน จาก BOI. ให้ดำเนินการผลิตขดลวดเสริมแรง ลวดขอบล้อยาง ( Tyre Bead Wire )
ส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี
Rajratan Thai Wire is subsidiary of Rajratan Global Wire INDIA, who is one of the leading tyre bead wire producer. Company is setting-up a production facility in Ratchaburi - Industrial Estate. The project has been approved by Board Of Investment,Thailand. RTWL now providing job opportunities for qualified candidates in the following position.
สวัสดิการ
  • -อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล
  • -ชุดพนักงาน
  • -รองเท้าเซฟตี้
  • -เบี้ยขยัน
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
155/11 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี
ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
เว็บไซต์: www.rajratan.co.th