เป็นบริษัทผลิตเยื่อกระดาษและไฟฟ้า ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. มีโรงงานตั้งอยู่ที่ 180 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สวัสดิการ
- ตามตกลง
ติดต่อ
บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500