บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
เป็นบริษัทผลิตเยื่อกระดาษและไฟฟ้า ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม.
มีโรงงานตั้งอยู่ที่ 180 หมู่ 11 ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
สวัสดิการ
  • - ตามตกลง
ติดต่อ
บริษัท เอเวอร์กรีน พลัส จำกัด
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500