- ผู้ผลิตกระเป๋าหนังส่งออกมากว่า 30 ปี - ต้องการบุคลากรที่เป็นคนดี คิดบวก มีความตั้งใจจริง รักตัวเองและผู้อื่น รู้จักรับผิดชอบ ทำงานบนการกระทำที่บังเกิดผลที่ดีแก่บริษัทแก่ส่วนรวม มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ - เพื่อรองรับการขยายงานให้สามารถผลิตทันตามความต้องการของลูกค้า - และเพื่ออยู่ร่วมสุขร่วมทุกข์ก้าวไปพร้อมๆกันกับครอบครัวบริษัทเราเพื่อประโยชน์ที่ดีสำหรับส่วนรวมสืบต่อไป -ทำงานจันทร์-เสาร์ 8:30-17:30
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี ตามผลประกอบการบริษัท - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสวัสดิการเงินกู้ ตามกฎกองทุน - สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่ง งานบวช เสียชีวิต เป็นเงินช่วยเหลือ พนักงาน และครอบครัวพนักงาน (บิดา มารดา สามี ภรรยา ลูก) กรณี งานอุปสมบท งานฌาปนกิจ งานแต่งงาน ตามอายุงานและกฎของกองทุนนี้ และตามผลของงาน และจิตใจที่ซื่อสัตย์และจิตสำนึกที่ดีให้กับบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา - ห้องพยาบาล
ติดต่อ
บริษัท ออคิดแบกส์ คอปอเรชั่น จำกัด
424 หมู่ 6 ซอยศิวิลัย(แพรกษา 11) ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
วิธีการเดินทาง
1. เส้นแพรกษา-เข้าฝั่งบิ๊กซีปากน้ำ-ซอยแพรกษา 11 (มังกร-นาคดี)-ซอยศิวิลัย 2. เส้นตำรุ-ผ่านทางแยกเข้านิคมฯบางปู-ซ.แพรกษา 11 -ซ.ศิวิลัย 3. เส้นเทพารักษ์-ซอยมังกร-ผ่านรร.สุขเจริญผล-ผ่าน รร.นาคดีอนุสรณ์-ซอยศิวิลัย
ใช้งานแผนที่