บริษัท คิว แพลน จำกัด
บริษัทเปิดดำเนินการเมื่อปี 2545 ทำธุรกิจรับเหมา-ติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
และระบบสุขาภิบาล
สำหรับอาคาร โรงงาน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
สวัสดิการ
  • - ชุดฟอร์ม
  • - ประกันสังคม
  • - ประกันชีวิต
  • - กิจกรรมประจำปี
  • - โบนัส
  • - เงินออม
  • - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิว แพลน จำกัด
50/199 หมู่ที่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่