บริษัทเปิดดำเนินการเมื่อปี 2545 ทำธุรกิจรับเหมา-ติดตั้งงานระบบ ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และระบบสุขาภิบาล สำหรับอาคาร โรงงาน และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์ม - ประกันสังคม - ประกันชีวิต - กิจกรรมประจำปี - โบนัส - เงินออม - เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คิว แพลน จำกัด
50/199 หมู่ที่ 9
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ใช้งานแผนที่