ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์เบญจา
สร้างเครื่องจักรสำหรับงานประปา,สุขาภิบาล
สวัสดิการ
ประกันสังคม, โบนัส, ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทย์เบญจา
1128/19-20 ถ.ประชาราษฎร์ 1 10800
เว็บไซต์: www.benjawelding.com
ใช้งานแผนที่