บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจหลักประเภท รับเหมาและเป็นที่ปรึกษางานก่อสร้างขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ทั่วราชอาณาจักร เช่น งานท่าเทียบเรือ งานสะพาน งานคลังสินค้า และเป็นผู้จำหน่ายเครื่องจักรผลิตคอนกรีตมวลเบา ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันมีโครงการท่าเรือที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก ทั่วประเทศ
และงานจัดสวน ทางบริษัทจึงต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านสายงานที่เกี่ยวข้อง สมัครเข้ามาร่วมงานกับเรา
สวัสดิการ
  • 1.ชุดฟอร์ม
  • 2.ประกันสังคม
  • 3.ค่าพาหนะ
  • 4.โบนัส
  • 5.ปรับเงินประจำปี
  • 6.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • 7.ค่าที่พัก(ต่างจังหวัด)
  • 8.สวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.เอ.ที.เทรดดิ้ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
8/9 ถนนสุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
ใช้งานแผนที่