กลุ่มบริษัทฯ ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
นำเข้าอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
สวัสดิการ
- มีโบนัสประจำปีให้ - มีประกันสุขภาพให้
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทฯ ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช
อาคารกมลสุโกศล ชั้น 11D 317 ถ.สีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500