เราเป็น บริษัท LOGISTICS ให้บริการด้านขนส่ง และขนถ่ายสินค้า และให้บริการข้อมูลในการขนส่งสินค้า และจัดเก็บสินค้า ให้บริการนำของออกจากท่าเรือ ท่าอากาศยาน ตามพิธีศุลกากร
สวัสดิการ
- ชุดยูนิฟอร์ม - เบี้ยขยัน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ประกันชีวิต - ค่ารักษาพยาบาล
ติดต่อ
บริษัท ไทยอุน (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
70 หมู่ 4 ถนนซ่อมสร้าง
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
เว็บไซต์: www.taiun.com