JobThai
บริษัท เอ็ม เอฟ คอนเซ็ปส์ จำกัด
บริษัทเอ็ม เอฟ คอนเซ็ปส์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้าของบริษัทในธุรกิจค้าปลีก โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจค้าปลีกในบริเวณกรุงเทพและรอบนอกของกรุงเทพ
สวัสดิการ
*** เฉพาะ พนักงานรายเดือนเท่านั้น *** - เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน หรือ ตามประสบการณ์ - เบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าเดินทาง (เฉพาะหน่วยแทน) - ประกันสังคม - ชุดพนักงาน - วันลาพักร้อนตามกฏหมาย
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เอ็ม เอฟ คอนเซ็ปส์ จำกัด
อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 8 (ห้อง 801-803) ซอยลาดพร้าว 3 ถ.ลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900