บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการและเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำและฝึกอบรมทางด้าน งานบริหารบุคคล HR และจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO 9001,14001,18000 ,. 5ส ฯ. รวมถึงการจัดฝึกอบรม (In-house Training) , กิจกรรมTeam Building & Walk Rally เพื่อพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ, รับจัดงาน E-vent ,Outing ทัวร์และท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ บริษัท ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่ง
สวัสดิการ
  • 1. เบี้ยเลี้ยง
  • 2. คอมมิสชั่น
  • 3. โบนัสประจำปี
  • 4. ปรับโครงสร้างเงินเดือนทุกปี
  • 5. ค่าประสบการณ์ตำแหน่งงาน
  • 6. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
  • 7. ประกันสังคม
  • 8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 88 ซอยลาซาล 58 อาคารเอพีนครินทร์ ถนน ศรีนครินทร์
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.acee.co.th
ใช้งานแผนที่