บริษัท สยามชัย อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ประกอบกิจการรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า-สื่อสาร , ประปา ,ปรับอากาศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท สยามชัย อิเล็คทริค แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
14/2696 หมู่บ้านบัวทองธานี ซอย 6 ถนนกาญจนาภิเษก
ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110