บริษัท ไทคส์ จำกัด
ผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้าเด็ก brand Tiny Tykes
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายกำหนด - มีประกันชีวิต อุบัติเหตุและสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงานประจำที่มีอายุงานครบกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไทคส์ จำกัด
446/75 ซ.ปรีดีพนมยงค์ 20/1 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.tiny-tykes.com