บริษัทฯ ทำธุรกิจนำเข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์ไส้กรองของเหลวทุกชนิด มีความประสงค์จะรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - เงินช่วยเหลืองานมงคลและงานอวมงคล - ค่าเดินทาง - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - ค่ารักษาพยาบาล (ประกันกลุ่ม)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยามะชิน ไทย จำกัด
388 Exchange Tower, 21st floor, Unit 2101-2 ,Sukhumvit Rd
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.yamashin-filter.co.jp