บริษัท คัท-ไร้ท์ ทูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าประเภอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - และตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คัท-ไร้ท์ ทูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
127 ซอยรังสิต นครนายก 54
ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ใช้งานแผนที่