Business Services Alliance Co.,LTD (BSA)
ต้องการเปิดรับสมัครพนักงาน Contractor Outsource ตำแหน่ง On Site และ Call Center เพื่อ Support ให้กับบริษัท ปตท จำกัดมหาชน และบริษัทในเครือ
สวัสดิการ
ตามกฎหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Business Services Alliance Co.,LTD (BSA)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ อาคาร A ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ใช้งานแผนที่