บริษัท เพชรสันติสุข จำกัด (บริษัท AIA จำกัด)
ธุรกิจประกันภัย - ชีวิต หน่วยงานภายใต้ชื่อ ภาคเพชรสันติสุข ดำเนินกิจการมากว่า 28 ปี
สวัสดิการ
สวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพชรสันติสุข จำกัด (บริษัท AIA จำกัด)
182 อาคาร AIG ชั้น 15 ห้อง 1529 ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500