บริษัท เพชรสันติสุข จำกัด (บริษัท AIA จำกัด)
ธุรกิจประกันภัย - ชีวิต
หน่วยงานภายใต้ชื่อ ภาคเพชรสันติสุข
ดำเนินกิจการมากว่า 28 ปี
สวัสดิการ
  • สวัสดิการขั้นพื้นฐาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เพชรสันติสุข จำกัด (บริษัท AIA จำกัด)
182 อาคาร AIG ชั้น 15 ห้อง 1529 ถ.สุรวงศ์ เขตบางรัก
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500