บริษัท รุจา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บริษัท รุจา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บ.กลอรี่ อาร์คิเต็ก แอสโซซิเอทส์ จำกัด) ก่อตั้ง ขึ้น ปี คศ. 1995 ด้วยความเข้าใจ และความตั้งใจที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทางด้านการสร้างสรรค์,การอำนวยความสะดวกในเรื่องการตกแต่งภายใน ปัจจุบัน บริษัท รุจา คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ดำเนิน ธุรกิจด้านการรับเหมาตกแต่งภายในมา 16 ปี โดยเน้นศักยภาพทางด้านการบริหารแบบ ‘Full-One-Stop-Service”เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้า/บริษัทชั้นนำต่างๆ ในด้านการตกแต่งภายใน รวมถึงระบบต่างๆ ในโอกาสที่ทางบริษัทจะขยายธุรกิจจึงต้องการบุคลากรผู้มีความสามารถในการเข้าร่วมงานกับบริษัท สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทที่ www.rujacorp.co.th
สวัสดิการ
1. ค่ารักษาพยาบาล 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ประกันอุบัติเหตุ 4.ชุดยูนิฟอร์ม 5.เบี้ยเลี้ยงทำงานต่างจังหวัด 6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุจา คอร์ปอเรชั่น จำกัด
976/6 อาคารกิตรา ชั้น 2-6 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.rujacorp.co.th
ใช้งานแผนที่