บริษัท ที.บี.พี ระบบการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด
บริษัทรับทำบัญชีทุกประเภท
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัส - สวัสดิการ - วันหยุดตามวันนขัตฤกษ์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที.บี.พี ระบบการบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด
167 ซอยอิสรภาพ 4 ถนนอิสรภาพ 10600