บริษัท ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการวางระบบการผลิตอัตโนมัติให้กับโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานด้วยเช่นกัน
สวัสดิการ
  • - ตามกฎหมายกำหนด
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - เบี้ยขยัน
  • - โบนัสเบี้ยขยัน
  • - เสื้อพนักงาน
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - งานจัดเลี้ยงต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด
85/120-121 ม.3 ถ.บางกรวยไทรน้อย 11110
เว็บไซต์: www.riverplus.com
ใช้งานแผนที่