บริการด้านการออกแบบก่อสร้าง รวมถึงให้คำแนะนำทั้ง อาคารที่พักอาศัย อาคารพานิชยกรรม อาคารอุตสาหกรรม โดยอาศัยประสบการณ์กว่า 30 ปี ที่ผ่านมา ผนวกกับการนำนวัตกรรม(innovation)ที่ทันสมัย มาผสมผสาน เพื่อตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ยูเนี่ยนการก่อสร้าง (1973) จำกัด
142 ซ.ลาดพร้าว 80(จันทิมา) ถ.ลาดพร้าว 10310
เว็บไซต์: www.ucons.co.th
ใช้งานแผนที่