บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
คาร์กิลล์ (Cargill) เป็นบริษัทอเมริกันที่เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีเจ้าของเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพนักงานทั้งหมด ประมาณ 160,000 คน ใน 66 ประเทศทั่วโลก กลยุทธ์เป้าหมายของเราคือเป็นผู้จัดการหาคำตอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าในสายธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตร เราได้รับการยอมรับว่าเราประสบความสำเร็จในธุรกิจโดยการสร้างคุณค่าที่แตกต่างให้กับลูกค้า บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2511 ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็น 7 หน่วยธุรกิจหลักๆ รวมถึง Cargill Grain & Oilseeds Supply Chain, Cargill Ferrous International, น้ำตาล, อาหารสัตว์, Cargill Texurizing Solutions, ธุรกิจแป้งและสารให้ความหวานและ คาร์กิลล์มีทส์ ไทยแลนด์ (Cargill Meats Thailand) ซึ่งเป็นธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไก่แช่แข็ง ที่บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด เราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจมาจากความมุ่งมั่นของแต่พนักงานแต่ละคน เรามีการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เปิดให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น ริเริ่มและเป็นผู้นำทีม ปัจจุบันเราเริ่มธุรกิจใหม่ เป็นธุรกิจแป้งและสารให้ความหวานประเทศไทย (Starches and Sweeteners Thailand) ซึ่งมีโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังอยู่ที่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม และกำลังเปิดรับผู้ที่มีความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณ มาร่วมสร้างทีมงานของเราให้แข็งแกร่ง
สวัสดิการ
รถรับส่ง โบนัสประจำปี ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด
82 หมู่ 7 บ้านฮ่องน้อย 44130
เว็บไซต์: www.cargill.co.th