บริษัท เดอะดีน จำกัด (www.TheDeanInter) เป็นตัวแทนให้ข้อมูลหลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจไปพัฒนาภาษาอังกฤษของตนในต่างประเทศ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ แคนาดา บริษัท เดอะดีน จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมากในการให้บริการดำเนินการสมัครเรียน เว็บไซต์ของบริษัท เดอะดีน จำกัด
สวัสดิการ
  • เป็นพนักงานประจำ
  • ประกันสังคม
  • โบนัส ประจำปี และเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ
  • อังเปาตรุษจีน
  • อาหารกลางวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เดอะดีน จำกัด
อาคารศูนย์การค้าเพลินจิตเซ็นเตอร์ 2 สุขุมวิท ซอย 2
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.thedeaninter.com
ใช้งานแผนที่