บริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่าย Software ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม และวิศวกรรม มาเป็นเวลากว่า 12 ปี ด้วยทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงาน อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งพร้อมตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและตรงใจ ปัจจุบันนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆบริษัทมีการทำงานที่ยืดหยุ่น บริหารแบบสากล ทีมงานเป็นกันเอง พร้อมทั้งสวัสดิการหลากหลายแบบเพื่อคุ้มครองทีมงานของเรา เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสังคม เป็นต้น มีการฝึกอบรมในและต่างประเทศ ดูงานต่งประเทศ โบนัส ค่าเดินทาง ค่าบำรุงรักษา และ เงินตอบแทนพิเศษ 4D Corp incorporated since 2002 founded by management team form EDS PLM. We had over 15 years of experience of mechanical engineering and product development services/consultants in MDA Thailand market. 4D Corp aim to provide total solution for design through manufacturing that enable clients to achieve superior value by addressing the business imperatives critical for success. We help clients eliminate boundaries to performance while establishing the trust so necessary in today's digital business environment. We provide sales, consultation and training services to our clients in Bangkok and other provinces in Thailand.
สวัสดิการ
1. ประกันสุขภาพและฑันตกรรม ประกันชีวิต 2. โบนัสประจำปี 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 4. ค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ 5. ท่องเที่ยวในหรือต่างประเทศ 6. คอมมิชชั่น 7. การฝึกอบรม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฟร์ดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด / 4D CORPORATION LIMITED
127/12 Panjathanee Tower, 11th Floor, Nonsee Road,
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: www.4dcorps.com
ใช้งานแผนที่