เป็นบริษัทไทย - ญี่ปุ่น ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบสายไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายในรถยนต์ ปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 1,700 คน
สวัสดิการ
- รถรับส่งพนักงาน - ชุดยูนิฟอร์ม - เบี้ยขยัน - โบนัสประจำปี - เงินช่วยพิเศษกรณีสมรส - ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ - ค่าอาหาร - ค่าตำแหน่ง - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ท่องเที่ยว+งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน หรือครอบครัวเสียชีวิต
ติดต่อ
บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8/3 ม.2 ถ.บางนาตราด
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
เว็บไซต์: http://www.hayakawa.co.th
ใช้งานแผนที่