ประเภทโรงเรียนเอกชน สอนระดับ ปวช. และ ปวส.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
313 สุขุมวิท 101 (ซอยวัดธรรมมงคล) 10260
เว็บไซต์: www.saha.ac.th