บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล
ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - เบี้ยเลี้ยง
  • - ที่พัก(ต่างจังหวัด)
  • - ค่าน้ำมัน (ออกหน้างาน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล
92/96 หมู่ 2 ซอยทวีสุข 9 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240