บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล
ออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียและสุขาภิบาล
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยเลี้ยง - ที่พัก(ต่างจังหวัด) - ค่าน้ำมัน (ออกหน้างาน)
ติดต่อ
บริษัท เอ็มคอน อินเตอร์เนชั่นแนล
92/96 หมู่ 2 ซอยทวีสุข 9 ถนนเสรีไทย
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240