บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
บริษัท สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เอเวอร์กรีน ไฟเบอร์บอร์ด ประเทศมาเลเซีย ดำเนินธุรกิจการผลิตแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา (MDF: Medium Density Fibreboard) มากว่า 30 ปี เริ่มดำเนินกิจการในประเทศไทยต่อจาก บริษัท เอส.ที.เอ. เอ็ม.ดี.เอฟ. จำกัด ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547
Benefits
 • เงินพิเศษจากการทำงาน (Incentives) ในกรณีที่พนักงานปฏิบัติงานเกินเป้าหมายที่กำหนด
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (PA)
 • เครื่องแบบพนักงานหลังการผ่านทดลองงาน
 • เงินช่วยเหลืองานศพกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • กระเช้าเยี่ยมไข้ กรณีเจ็บป่วย
 • เงินทักษะพิเศษ, ค่ากะ, ค่าล่วงเวลา, ค่าอาหารกลางวัน
 • อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)
 • There are currently no positions available.
  Contacts
  บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด
  417/112-113 ถนนกาญจนวนิช
  ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230